lego lessons

Individual online chesss(7-10)

Տարիքային խումբ 7-10
Կուրսի տևողություն Անժամկետ ամիս
Ամսավճար 20000 դրամ

Դասի ընթացքում երեխաներ կսովորեն շախմատային քայլեր, կլուծեն խնդիրներ, կզարգացնեն՝ տրամաբանական մտածողությունը,վերլուծելու և հաշվարկներ կատարելու ունակությունը։