lego lessons

Online Chess (7-10)

Տարիքային խումբ 7-10
Կուրսի տևողություն Անժամկետ ամիս
Ամսավճար 7000 դրամ

Դասի ընթացքում երեխաներ կսովորեն շախմատային քայլեր, կլուծեն խնդիրներ, կզարգացնեն՝ տրամաբանական մտածողությունը, վերլուծելու և հաշվարկներ կատարելու ունակությունը։